nieuwe melkrobots

Lely A5 melkrobots

Op 15 januari 2019 , na ruim 10 jaar naar volle tevredenheid met de A3 next gemolken te hebben,was het tijd voor de “energiebesparende ” en verder doorontwikkelde A5 melkrobot.

Steeds kijken we naar energiebesparende maatregelen op ons bedrijf. De compressor is één van die componenten. Met de nieuwe A5 melkrobot zien we dat ,door de innovatieve hybride arm het energieverbruik omlaag gaat en de snelle electrische bewegingen mbv lucht veel besparing met zich meebrengt.

Bovendien zijn we blij met de plaatsing van de koe tijdens het melken. Het in de stal blijven van het dier zorgt voor meer rust.

Scroll naar top